Kolik bude korektura stát?

Cena korektury se odvíjí od počtu normostran (1800 znaků včetně mezer) a typu korektury.

Ceník pro studenty

Korektura do 5 pracovních dní

  • Komplexní korektura 35 Kč za normostranu.
  • Vizuální korektura 10 Kč za normostranu.

Korektura do 48 hodin

  • Komplexní korektura 45 Kč za normostranu.
  • Vizuální korektura 15 Kč za normostranu.

Překlad abstraktu

  • Překlad abstraktu o 250 slovech 450 Kč

Ceník ostatních textů

Komplexní korektura se pohybuje v rozmezí 70–140 Kč za normostranu. Cena se vypočte na základě rozsahu, druhu textu a potřebných oprav.