Upozornění
Momentálně je využitá kapacita 5 z 10.
Pokud potřebujete korekturu textu co nejdříve, neváhejte a objednejte ji ihned.

Kolik bude korektura stát?

Cena korektury se odvíjí od počtu normostran (1800 znaků včetně mezer) a typu korektury.

Ceník pro studenty

Korektura do 5 pracovních dní

Korektura do 48 hodin

Překlad abstraktu

Ceník ostatních textů

Komplexní korektura se pohybuje v rozmezí 70–140 Kč za normostranu. Cena se vypočte na základě rozsahu, druhu textu a potřebných oprav.