Co obsahuje komplexní korektura?

Jazyková korektura

Opravíme všechny gramatické a pravopisné chyby včetně překlepů.

Stylistická korektura

Zaměříme se na slovosled, slovní zásobu a nahradíme často používané či nevhodné vyjadřovací prostředky.

Typografická korektura

Opravíme mezery, pomlčky, symboly a zbavíme Vaši práci předložek a spojek na konci řádků, zkontrolujeme seznam literatury dle normy.

Osobní manuál

Podrobněji vysvětlíme časté chyby a uvedeme další doporučení.

Dále nabízíme

Vizuální korektura

Naformátujeme Váš text dle zadaných parametrů. Opravíme citace, poznámky a vytvoříme seznam obrázků, grafů, příloh a literatury.

Překlad abstraktu

Přeložíme abstrakt či anotaci do anglického jazyka. Překladem se budou zabývat certifikovaní specialisté se zkušenostmi ze zahraničí.